Päike :)
Puu :)
Puu :)
Lasteaiast Esileht Pealeht Sisukord Trüki

Missioon

Toetada perekonda elurõõmsa lapse kasvatamisel.

Missioon kätkeb endas eesmärki: luua koostöös lasteaia personali ja lastevanematega turvaline ja arendav kasvukeskkond, kus väärtustatakse iga lapse individuaalsust, toetatakse lapse arengut tema vajadustest, võimetest ja huvidest lähtuvalt, toetatakse laste tervist, kujundatakse tervislikku eluviisi.

Visioon (siht 2020)

Võru Lasteaed Päkapikk - laste ja personali tervist ning arengut toetav kaasaegne keskkond, kuhu lapsed, lapsevanemad ja töötajad tulevad rõõmuga - linna au ja uhkus. 

Väärtused 

Avatus, ausus, usaldus, rõõmsameelsus, tervislikkus, loovus, koostöö, professionaalsus, areng.
Lasteaed tegutseb alates 1970. aastast. Käesoleval ajal töötab lasteaias 10 rühma.

 

Päike :)