Päike :)
Puu :)
Puu :)
Lasteaiast Esileht Pealeht Sisukord Trüki

 

Missioon

Toetada perekonda elurõõmsa lapse kasvatamisel.

Missioon kätkeb endas eesmärki: luua koostöös lasteaia personali ja lastevanematega turvaline ja arendav kasvukeskkond, kus väärtustatakse iga lapse individuaalsust, toetatakse lapse arengut tema vajadustest, võimetest ja huvidest lähtuvalt, toetatakse laste tervist, kujundatakse tervislikku eluviisi;

Visioon (siht 2020)

Võru Lasteaed Päkapikk - laste ja personali tervist ning arengut toetav kaasaegne keskkond, kuhu lapsed, lapsevanemad ja töötajad tulevad rõõmuga - linna au ja uhkus.

Väärtused 

Avatus, ausus, usaldus, rõõmsameelsus, tervislikkus, loovus, koostöö, professionaalsus, areng.
Lasteaed tegutseb alates 1970. aastast. Käesoleval ajal töötab lasteaias 10 rühma.

Päike :)