Päike :)
Puu :)
Puu :)
Lasteaiast Uudised Pealeht Sisukord Trüki

Valverühmad jaanuaris 2021

(Kodulehele lisatud: 28.12.2020)

http://www.pakapikk.ee/valveruhmad/

Septembri Päkapikutaja

(Kodulehele lisatud: 29.09.2020)

Ajalehele saab pilgu heita siin: http://www.pakapikk.ee/pakapikutaja/

 

Rühmade lahtiolekuajad suvel

(Uuendatud: 11.08.2020)

Info: 5663 6032, 782 8562

-------

-------

 

 

Maikuu Päkapikutaja

(Kodulehele lisatud: 1.06.2020)

Klõpsa lugemiseks pildil

 

Head lapsevanemad

(kodulehele lisatud: 14.05.2020)

Juhime Teie tähelepanu sellele, et riigis kehtib jätkuvalt eriolukord, mis tähendab, et:

 • Kõigil lastevanematel, kellel see on võimalik, jätta siiski lapsed koju.

 • Haigeid ja haigustunnustega lapsi ei tohi lasteaeda tuua, samuti siis, kui keegi kodustest on haige või hiljuti haige olnud. Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal haigusnähud, siis peab lapsevanem lapsele esimesel võimalusel järgi tulema.

 • Covid-19 positiivsete kontaktseid ei tohi lasteaeda viia enne nakkusohtliku aja (14 päeva) möödumist ja kui selle aja jooksul ei ole tekkinud haigusnähtusid.

NB!

 • Õpetajal on kohustus kontrollida hommikul lasteaeda tulnud laste tervist ja paluda lastevanematel, kelle lastel on ägedate respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm), lapsed koju viia.

 • Lapsele ei tohi lasteaeda kaasa anda koduseid mänguasju (erandkorras puhas kaisuloom, millega ei mängita ja mis ootab lapse uneaega).

 • Andke lasteaeda kaasa lapse isiklik joogitass.

   

Hügieeniinfo, mille kodus ja lasteaias võiks vanematele lasteaialastele edasi anda:

 • Pesta käsi - käsi pesta sooja voolava vee ja seebiga või kasutada käte desinfitseerimisvahendit.

 • Vältida kehalist kontakti – väldi kehalist kontakti täiskasvanute ja lastega, kes köhivad või aevastavad. Kui seisad sellistele täiskasvanule või lapsele liiga lähedal, võid näiteks aevastamise korral piisknakkuse õhuga koos sisse hingata ja ise ka haigestuda. Mängides hoia teistest kaugemale kui tavaliselt.

 • Mitte katsuda kätega oma silmi, nina ja suud – käed puutuvad alati kokku mitmete esemete ja pindadega, mis võivad olla viiruste poolt saastatud. Kui puudutad oma silmi, nina või suud mustade kätega, on võimalus, et viirus kandub ka sinule edasi.

 

Aprillikuu Päkapikutaja 

(Kodulehele lisatud: 29.04.2020)

Klõpsa lugemiseks pildil

 

Lugupeetud lapsevanemad!

(Kodulehele lisatud: 23.04.2020)

Eriolukorra tingimustes kehtib meil jätkuvalt tungiv soovitus lapsi võimaluse korral kodus hoida. Kui see aga tööl käimise tõttu ja muude tungivate vajaduste tõttu võimalik ei ole, siis on võimalik lasteaeda ette teavitades terved lapsed lasteaeda tuua.

Lasteaias käivate laste arv Võrus on tasapisi suurenenud ja käesoleval nädalal tõusnud enam kui 30 lapseni. Kõik need lapsed on seni olnud koondatud lasteaeda Sõleke, kus ühes rühmas on maksimaalselt olnud seitse last. Kuna karantiini tingimustes püüame hoida rühmad üksteisest võimalikult lahutatult, siis on lasteaedade töökorraldus alates esmaspäevast, 27. aprillist järgmine:
- Lasteaedade Okasroosike ja Punamütsike lapsed naasevad oma lasteaeda.
- Lasteaia Päkapikk lapsed käivad jätkuvalt lasteaias Sõleke, sest hetkel käib Päkapiku inventari kolimine endise lasteaia Jussike ja Täiskasvanute Gümnaasiumi ruumidesse seoses peagi algava remondiga Päkapiku lasteaia hoones. Päkapiku lapsed hakkavad käima lasteaias nende uutes asukohtades kohe, kui ruumid on sisustatud ja Terviseameti poolt on väljastatud terviseohutuse hinnang. Eeldatavasti juhtub see mai esimeses pooles.
- Sõlekese lapsed käivad jätkuvalt oma lasteaias.

NB! Juhime Teie tähelepanu sellele, et riigis kehtib jätkuvalt eriolukord, mis tähendab, et:
- Kõigil lastevanematel, kellel see on vähegi võimalik, jätta siiski lapsed koju.
- Haigeid ja haigustunnustega lapsi mitte lasteaeda viia, samuti siis, kui keegi kodustest on haige või hiljuti haige olnud. Kui lapsel avalduvad lasteaias viibimise ajal haigusnähud, siis peab lapsevanem lapsele esimesel võimalusel järgi tulema.
- Covid-19 positiivsete kontaktseid ei tohi lasteaeda viia enne nakkusohtliku aja (14 päeva) möödumist ja kui selle aja jooksul ei ole tekkinud haigusnähtusid.
- Lasteaedades kehtib endiselt kord, mille kohaselt lapsed võetakse vanematelt vastu ja antakse üle lasteaia hoovis ning lapsevanemad ei sisene lasteaia ruumidesse.

Palun teavitada rühmaõpetajaid ette oma soovist laps alates 27. aprillist lasteaeda tuua hiljemalt 24.04 kella 13.00ks.

 

Info vanematele

(Kodulehele lisatud: 20.04.2020)

Lugupeetud lapsevanemad!
 
Koroonaviiruse pandeemiast tingitud eriolukorras on Võru linnas pakutud lasteaiateenust ainult lasteaias "Sõleke". Iga lasteaia lapsed on seal koondatud ühte rühma ja kokku on lasteaias ühel päeval olnud kõige rohkem 22 last (ühes rühmas 5-7 last). Rühmad tegutsevad üksteisest lahutatult ning laste lasteaeda toomine ja nende sealt lahkumine toimub nii, et laste vanemad lasteaia majja ei sisene. Teistes lasteaedades on personal tegelenud töödega, mida on võimalik teha arvuti ja veebi vahendusel ning väiksemate koristus- ja remonditöödega.
 
Linnavalitsus arutas 16. aprillil lasteaedade edasist töökorraldust ning teiste lasteaedade võimalikku avamist lähiajal. Pärast konsulteerimist Terviseametiga otsustati, et Võrus võib teiste lasteaedade avamise peale mõelda siis, kui jätkub haigestunute langustrend veel vähemalt mai alguseni. Kõigil lastevanematel, kellel see on vähegi võimalik, tuleb esialgu jätta lapsed siiski koju. Kui aga laste lasteaeda toomine on vältimatu, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada oma lapse rühmaõpetajat kodulasteaias ning lepitakse temaga kokku lapse lasteaeda toomise aeg. Kui vajate erilahendust (näiteks oma rühmaõpetaja läheb „Sõlekese“ lasteaeda kaasa), siis teavitage sellest oma kodulasteaeda.
 
Aprilli viimasel nädalal kaalub linnavalitsus teiste lasteaedade avamist alates 4. maist ning arvestab sealjuures kujunenud hetkeolukorda ja Terviseameti ohuhinnangut

Lugupidamisega
Sixten Sild
abilinnapea

Lasteaia ajutine sulgemine

(kodulehele lisatud 3.04.2020)

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava tegevusena põhjendatud peatada ajutiselt õppetöö.

Tuginedes „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus“ § 28 lõikele 3:

Sulgeda Võru Lasteaed Päkapikk alates 6. aprillist 2020 kuni 17. aprillini 2020.
Seoses COVID-19 koroonaviiruse tuvastamise ja selle leviku tõkestamisega.

Käskkiri (link)

 

Ilmus märtsikuu Päkapikutaja

(Kodulehele lisatud: 30.03.2020)

Klõpsa lugemiseks pildil

 

Võru linna lasteaedade töö taastatakse piiratud mahus alates 18. märtsist!

(kodulehele lisatud: 17.03.2020)
Head lasteaialaste vanemad! Hetkel on keeruline aeg, sest koroonaviirus levib jätkuvalt Võrus. Vabariigi Valitsuse sõnum on, et kui vähegi võimalik, tuleb laps lasteaiast koju jätta. Paraku ei ole kõikides ametkondades ja ettevõtetes võimalik teha kaugtööd, samuti pole võimalust leida lapsele hoidjat ning seetõttu on lasteaiakoht hädavajalik. Võru linna lasteaiad on teinud lapsevanemate seas küsitluse ning saanud info vanematelt, kes vajavad lasteaiateenust ning Võru linnas vajab seda hädapäraselt sellel nädalal 31 last. Et minimeerida riske, osutatakse perioodil 18.03-27.03 teenust ainult Sõlekese lasteaias. Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 7.00-17.30.

Lasteaiateenuse vajadusest ülevaate omamiseks oleme kokku leppinud järgmised sammud:
- Erinevate lasteaedade lapsed paigutatakse Sõlekese lasteaias eraldi rühmaruumidesse.
- Vanematel, kellel tekib jooksvalt täiendavalt hädapärane vajadus lasteaiateenuse järele, palutakse eelnevalt teavitada oma „kodulasteada“. Vanem kes soovib last viia Sõlekese lasteaeda, annab sellest teada rühmaõpetajale, kes omakorda annab info edasi direktorile.
- Täpsema info lasteaia töökorralduse kohta annab Sõlekese lasteaed.

NB! SOOVITAME ENDISELT VÕIMALUSEL LAPSE LASTEAIAST KOJU JÄTTA! LASTEAEDA TOHIB TUUA AINULT TERVEID LAPSI JA KA NENDE LÄHIKONDSED EI TOHI OLLA NAKATUNUD KOROONAVIIRUSESSE NING NEIL EI TOHI OLLA OLNUD TEADLIKKU LÄHIKONTAKTI KOROONAVIIRUSESSE NAKATUNUGA. 

Teavitan, et olen haigestunud koroonaviirusesse ja viibin kodusel ravil. Kõik kellega olen kokku puutunud, viibivad karantiinis.

Lugupidamisega,
Merike Urm
direktor

 

 

Teade!

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava tegevusena põhjendatud peatada ajutiselt õppetöö.

Tuginedes „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus“ § 28 lõikele 3:

1. Sulgeda lasteaed alates 13.03.2020 kuni 17.03.2020.

Käskkiri (PDF)

 

Kuidas Päkapiku lasteaed nime sai?

(Kodulehele lisatud: 28.02.2020)

Kui sa seda veel ei tea, videot vaata, ole hea!

(Klõpsa pildil)

 

Päkapikutaja "sünnipäeva-eri"

(Kodulehele lisatud 25.02.2020)

Klõpsa lugemiseks pildil

 

Tule ja saa osa sünnipäevakohvikust!

(Kodulehele lisatud 13.02.2020)

Osalema!

(Kodulehele lisatud 4.02.2020)

 

Ilmus Päkapikutaja

(kodulehele lisatud: 3.02.2020)

Klõpsa lugemiseks pildil

 

Päkapikutaja "jõulu-eri"

(Kodulehele lisatud 19.12.2019)

Klõpsa lugemiseks pildil

 

Rühmade lahtiolekuajad kuupäevadel
23. detsember - 3. jaanuar 2020

(Kodulehele lisatud 05.12.2019)

Päka (2.rühm), Himpeli (7.rühm) ja Pesamuna rühma (10.rühm) lapsed lähevad Himpeli rühma (7.rühm).
Himpeli rühma asukoht: tagumine maja, vaskpoolne tiib, II korrus
 

Ninatarga (4.rühm), Hampeli (6.rühm) ja Õnneseene rühma (12.rühm) lapsed lähevad Hampeli rühma (6.rühm).
Hampeli rühma asukoht: tänavapoolne maja, parempoolne tiib, II korrus
 

Helliku (1.rühm), Nöpsiku (3.rühm), Dilidoni (5.rühm) ja Unistaja (9.rühm) rühma lapsed lähevad Helliku rühma (1.rühm).
Helliku rühma asukoht: tänavapoolne maja, parempoolne tiib, I korrus
 

Alates 6. jaanuarist on kõik rühmad tavapäraselt avatud.

 

 

Ilmus värske Päkapikutaja

(kodulehele lisatud: 03.12.2019)

  
Klõpsa lugemiseks pildil

 

Ilmunud on oktoobrikuu Päkapiku ajaleht

(Kodulehele lisatud: 05.11.2019)

PÄKAPIKUTAJA nr2/oktoober 2019

 

Anti välja lasteaed Päkapiku kuukiri (september 2019)

(Kodulehele lisatud: 15.10.2019)

PÄKAPIKUTAJA nr1/september 2019

 

Võru maakonna aasta lasteaiaõpetaja 2019 laureaat on õpetaja Kadi Kalda! Palju õnne! 

(Kodulehele lisatud: 26.09.2019)

 

Vanavanemate ja lastelaste nädal

(kodulehele lisatud: 09.09.2019)

Vanavanemate ja lastelaste päev

(kodulehele lisatud: 4.09.2019)

 

Rühmade nimed ja asukohad:

(13.08.2019)

1.r – Hellik (tänavapoolne maja, parempoolne tiib, I korrus)

2.r – Päka (tagumine maja, vasakpoolne tiib, I korrus)

3.r – Nöpsik (tänavapoolne maja, parempoolne tiib, II korrus)

4.r – Ninatark (tagumine maja, parempoolne tiib, II korrus)

5.r – Dilidon (tänavapoolne maja, vasakpoolne tiib, II korrus)

6.r – Hampel (tänavapoolne maja, parempoolne tiib, II korrus)

7.r – Himpel (tagumine maja, vasakpoolne tiib, II korrus)

9.r – Unistaja (tänavapoolne maja, vasakpoolne tiib, I korrus)

10.r – Pesamuna (tagumine maja, parempoolne tiib, I korrus)

12.r – Õnneseen (tagumine maja, vasakpoolne tiib, II korrus) 

 

Rühmade lahtiolekuajad suvel

(5.08.2019)

Info: 5663 6032, 782 8560, 782 8562

Alates 6. augustist 2019 on avatud:

1.rühm + 5. rühm ------------------------ Avatud 5. rühm
2. rühm
6. rühm + 3. rühm ----------------------- Avatud 3. rühm
4. rühm 
7. rühm
12. rühm + 9. rühm ---------------------- Avatud 12. rühm


ALATES 12. AUGUSTIST 2019 a ON KÕIK RÜHMAD AVATUD!

 

Ootame  perepäevale!

20.05.2019:

 

 

Kutse

10.11.2018:

 
Huviringid 2018-2019 

SEPPS spordiring (1.r, 2.r, 3.r, 5.r, 6.r, 7.r, 9.r)
Esimene proovitund toimub kolmapäeval, 12. septembril kell 16.30
3-7 aastastele lastele
Kolmapäeviti 16.00 - 16.30
Õppemaks 12€ kuus
 
Kunstiring 5-7 aastastele lastele (2.r, 3.r, 7.r, 9.r)
Avalduse vastuvõtt kunstikoolis 29.august - 31.august, kell 12.00-18.00
Lembitu 2, III korrus või kooli kodulehel: vorukunstikool.edu.ee

Kunstiringi esimene tund on reedel, 7. septembril.
Esmaspäeviti ja reedeti kell 14.00 - 14.45
Lapsi juhendab: Inna Süving
Õppemaks 18€ kuus
 
 
 
 
 
Tantsuring 4-7 aastastele lastele (1.r, 2.r, 3.r, 5.r, 7.r, 9.r)
Tantsimine algab esmaspäeval, 3. septembril.
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 13.00-13.45
Lapsi juhendab: Kati Umda, 523 5036
Soovijatel täita tantsuringi avaldus, küsida seda õpetajalt.
Õppemaks: 10€ kuus
 
 
 
 
 
Inglise keel 6-7 aastastele lastele (2.r, 3.r, 7.r, 9.r)
Teisipäeval, 4. septembril alustame inglise keele ringiga.
Teisipäeviti kell 14.30-15.00 (2.r ja 3.r) ja 15.15-15.45 (7.r ja 9.r)
Neljapäeviti kell 14.30-15.00 (7.r ja 9.r) ja 15.15-15.45 (2.r ja 3.r)
Lapsi juhendab: Kadi Kronberg, 5804 8370, kadikron@gmail.com
Soovijatel täita inglise keele avaldus, küsida õpetajalt.
Õppemaks: 10€ kuus
 
Jalgpall 4-7 aastastele lastele (1.r, 2.r, 3.r, 5.r, 7.r, 9.r)
Esmaspäeval, 3. septembril alustame jalgpalliga.
Soovijatel palun panna ennast kirja registreerimislehel, mis asub rühmas.
Esmaspäevitkell 15.00-15.30 (2.r ja 7.r) 15.30-16.00 (3.r ja 9.r), 16.15-16.45 (1. r ja 5.r)
Kontakt: Jaanus Vislapuu 5625 7399 jaanus@fchelios.ee
Õppemaks: 12€ kuus

 

Võru Lasteaed Päkapikk kutsub perepäevale!

Neljapäeval, 17. mail kell 16.00-19.00

 

 

Tule talgupäevale!

 

Vabariigi sünnipäeva nädal!

 

Päkapikkude vastlapäev!

 

 

Eesti Vabariigi aastapäeva kontserdiks valmistumine

 

Tule ja osale Päkapikkude töötubades!

 

 

Võrumaa 2017. aasta südamega lasteaednike hulgas on meie lasteaia õpetaja Lily Nielädner

Reedel, 17. novembril toimus Võru Gümnaasiumis Võru maakonna lasteaiaõpetajate õppepäev "Puupulgast mälupulgani". See oli viimane üritus "Võrumaa Lasteaed 100" üritustesarjast. Õppepäeval käsitleti laste ja lapsepõlv muutumist ajas.
Ürituse järel tänati Võrumaa südamega lasteaednikke, kelle hulgas on ka meie lasteaia õpetaja Lily Nielädner. 
Loe lähemalt: LounaLehest
 
Lily Nieländer (tagant vasakult esimene)
Foto: Võrumaa Lasteaed 100

 

Tule ja tee kingitus Eesti Vabariigile!

Vaata pilte galeriist!
 
Armsad lapsevanemad ja vanavanemad! KOOME KOOS SINIMUSTVALGE KALTSUVAIBA Päkapikugalerii seinale. Iga kuduja nimi jäädvustatakse kootud triipude juurde. See on väga lihtne! Lõika 2 cm laiused riideribad ja tule koos lapsega HUVITUPPA.

Kaltsud võivad olla musta, valget värvi või igat tooni sinised. Sobivad näiteks vanad t-särgid, kardinad, kanagad jne. Kogus ei pea suur olema. Iga rühm koob ühe meetri.

Rühmade kudumise ajad:

2. rühm 23.-25. oktoober
4. rühm 26., 27., 30. oktoober
7. rühm 31.oktoober, 1., 2. november
12. rühm 3., 6., 7. november
1. rühm 8.-10. november
3. rühm 13.-15. november
6. rühm 16.-20 novmeber
5. rühm 21.-23. november
9. rühm 24., 27., 28. november
10. rühm 29.-30. november, 1. detsember

Registreerige oma osalemine ajaliselt rühma stendil, et teaksime teid oodata ja aidata.

 

Võru linna Aasta Noorõpetaja on Liis Niilus

Reedel, 6. oktoobri õhtul toimus Võru Kandles pidulik vastuvõtt Võru linna õpetajatele. Üritusel anti üle aasta õpetaja 2017 tunnustused.  Aasta Noor Õpetaja 2017 laureaat on meie lasteaia eripedagoog Liis Niilus.
 
Liis Niilus (vasakult kolmas); foto: Võru Linnavalitsus
 
 
 

Latsõ meisterdi perimüsmuusikilõ kingis 320 külmäkapi-käokiräst

Vana-Võromaa latsõ teivä Moisekatsi Elohelü jaos 320 käokiräst, kingitüse tulõtasõ
rahvamuusigapidoliidsilõ miilde festivali idee autorit ja pääkõrraldajat Podekrati Üllet.
Loe lähemalt Uma lehest
 
Võro Päkapiku latsiaia Himpeli rühm ja näide käokirässe. Mägi Monika pilt
 
 

Võrumaa aasta õppija Helen Saarnits (Päkapiku lasteaia õpetaja)

Helen õppis peale põhikooli Tartus pagar-kondiitriks, kuid leidis üsna pea, et päriselt tema töö see ikka ei ole. Sündis tütar ja järgnes kuus aastat tööd õmblusettevõttes, mida tabas majanduslangus ja Helen koondati. Mis edasi? Töötukassa nõustamisel selgus, et Helenile peaks sobima lastega tegelemine ja lapsehoidmiskoolitusele ta suunatigi. Töö Võru lasteaias Päkapikk õpetaja abina tõi selguse, et see amet pakub rahuldust ning tekkis tahtmine rohkem panustada. Enesetäiendamist alustas Helen esmalt inglise keele õpingutega. Õpitud on juba viis aastat ja sügisel kavas jätkata. Lasteaias töötanud vabatahtlikega suhtlemisel on keelt juba ka vaja läinud. Üsna pea sai selgeks, et sellest siiski ei piisa – tuli taas minna koolipinki Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis ning 2016. aasta kevadel sai Helenist diplomeeritud alushariduse pedagoog. Helen möönab, et tema silmaring on avardunud ning lisaks erialastele teadmistele on temast saanud ka palju avatum suhtleja. Nüüd töötab Helen Päkapiku lasteaias Võru keelepesa rühma õpetajana ja peab pärimuskultuuri edasiandmist lastele väga oluliseks. „Olen töökohal üliõnnelik! Lapsed muudavad iga päeva eriliseks.“ lisab ta.
Miks Te õpite?
Õppimine on aidanud mul täita oma unistusi, ma poleks kunagi arvanud, et kõrghariduse saan. Loodan olla eeskujuks oma tütrele ja soovitan õppimist kõigile, sest kaotada pole midagi. Jah, kõik polnud sugugi kerge, ent tänu pere ja kolleegide toetusele on olnud võimalik hakkama saada. Leian, et kõik ei pea alati olema 5+, piisab, kui annad endast sel hetkel parima. Kui miski luhtub, tuleb uuesti proovida. Ühiskond on pidevas muutumises ja ajaga tuleb kaasas käia. Õpin, kogen ja avastan koos lastega.
Milliseid muutusi on õppimine Teie ellu toonud?
Minu mõttemaailm on muutunud. Tean, et saan ka raskustega hakkama. Olen hakanud oma elu teadlikumalt kujundama. Naudin õppimist nii erialastel täienduskursustel kui keeltekoolis.
Tekst Andrase koduleht
  
 

 

Päike :)