Päike :)
Puu :)
Puu :)
Lasteaiast Uudised Pealeht Sisukord Trüki

Võru Lasteaed Päkapikk
kuulutab välja konkursi


logopeedi 1,0 ametikoha täitmiseks.
Kandidaadil palume esitada 7. novembriks järgmised dokumendid:
avaldus,
CV,
haridust tõendava dokumendi koopia.
Nõuded kandidaadile:
vastavus kvalifikatsiooninõuetele,
valmisolek meeskonnatööks suures organisatsioonis,
hea suhtlemisoskus
Tel 5663 6032, e-post merike.kaver@voru.ee


lasteaiaõpetaja 1,0 ametikohale (lapsehooldusepuhkuse asendajaks)
Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 31.oktoobriks aadressil Vabaduse 15a, Võru või e-postiga merike.kaver@voru.ee
 

 

Päike :)