Dokumendid

Võru Lasteaed Päkapikk põhimäärus

Võru Lasteaed Päkapikk kodukord

Võru Lasteaed Päkapikk struktuur 13.08.2019

Võru Lasteaed Päkapikk arengukava aastani 2021

Võru Lasteaed Päkapikk isikuandmete töötlemise tingimused

Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine 11.12.2013 nr 29

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord - määrus

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra rakendamiseks vajalike dokumendivormide kinnitamine

Lasteasutuste teeninduspiirkonna kehtestamine

Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad

Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjaajamiskord

Võru Linnavalitsuse dokumendiregister

Võru Linnavalitsuse andmekaitsetingimused

Võru Lasteaed Päkapikk sisekonrolli aruanne 06.10.2017

Käskkiri - Võru Lasteaed Päkapikk ajutine sulgemine: 13.03-17.03.202018.03-27.03.20206.04-17.04.2020 ja 18.04-4.05.2020