Galerii

Hampeli rühma lapsed valmistasid Eesti Maanteemuuseumile 25 hobust. Ühispilt enne teelesaatmist. 19.04.2016