Päike :)
Puu :)
Puu :)
Elu-olu Hoolekogu Pealeht Sisukord Trüki

     

  Võru Linnavalitsuse 20.10.2010. a korralduse nr 466
„Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude
moodustamine ja koosseisude kinnitamine“ muutmine
Võru Linnavalitsuse 05.10.2016. a korralduse nr 485

 

Võru Lasteaed Päkapikk hoolekogu koosseis 2017/2018 õa

1. rühm Diana Ruitlane-Rüütli 
2. rühm Aire Kokk
3. rühm Janek Adamson
4. rühm Annika Uibu
5. rühm Kristel Toots
6. rühm Kady Sütt
7. rühm Indrek Timmo
9. rühm Marianne Mett
10 rühm  Pille Pilt
12 rühm Janar Taal
Õpetajate esindaja Elle Kallas
Võru linna esindaja Võru linna esindaja määratakse Võru Linnavolikogu otsusega- Ester Peterson
Hoolekogu esinaine Marianne Mett

 

Hoolekogu tegevuse aruanded  

Hoolekogu tegevuse aruanne 2016-2017

Hoolekogu tegevuse aruanne 2015-2016

Hoolekogu tegevuse aruanne 2014-2015

Hoolekogu tegevuse aruanne 2013-2014

Hoolekogu tegevuse aruanne 2012-2013

Hoolekogu tegevuse aruanne 2011-2012

Hoolekogu tegevuse aruanne 2010-2011

Hoolekogu tegevuse aruanne 2009-2010

Hoolekogu tegevuse aruanne 2008-2009

 

Hoolekogu koosoleku otsused 2017-2018 õa

Hoolekogu koosoleku otsus nr 1 05.10.2017

Hoolekogu koosoleku otsus nr 2 28.02.2018

Hoolekogu koosoleku otsus nr 3 07.06.2018

Hoolekogu koosoleku otsus nr 4 27.08.2018

 

Hoolekogu koosoleku otsused 2016-2017 õa

Hoolekogu koosoleku otsus nr 1. 06.10.2016

Hoolekogu koosoleku otsus nr 2. 12.04.2017

Hoolekogu koosoleku otsus nr 3. 04.05.2017

Hoolekogu koosoleku otsus nr 4. 14.06.2017

Hoolekogu koosoleku otsus nr 5. 08.08.2017

Hoolekogu koosoleku otsus nr 6 21.08.2017

 

Hoolekogu koosoleku otsused 2015-2016 õa 

Hoolekogu koosoleku otsus nr 1. 05.10.2015

Hoolekogu koosoleku otsus nr 2. 10.12.2015 

Hoolekogu koosoleku otsus nr 3. 23.03.2016

Hoolekogu koosoleku otsus nr 4. 04.05.2016 

Hoolekogu koosoleku otsus nr 5. 08.06.2016

 

Hoolekogu koosoleku otsused 2014-2015 õa 

Hoolekogu koosoleku otsus nr 1. 23.09.2014

Hoolekogu koosoleku otsus nr 2. 28.10.2014

Hoolekogu koosoleku otsus nr 3. 09.02.2015

Hoolekogu koosoleku otsus nr 4. 16.04.2015

 

Hoolekogu koosoleku otsused 2013-2014 õa

Hoolekogu koosoleku otsus nr 1, 31.10.2013

Hoolekogu koosoleku otsus nr 2, 18.02.2014

Hoolekogu koosoleku otsus nr 3, 10.04.2014

 

Hoolekogu koosoleku otsused 2012-2013 õa

Hoolekogu koosoleku otsus nr 1, 03.10.2012 

Hoolekogu koosoleku otsus nr 2, 29.10.2012

Hoolekogu koosoleku otsus nr 3, 08.11.2012

Hoolekogu koosoleku otsus nr 4, 17.01.2013

Hoolekogu koosoleku otsus nr 5, 12.02.2013

Hoolekogu koosoleku otsus nr 6,  25.03.2013

Hoolekogu koosoleku otsus nr 7, 15.04.2013

Hoolekogu koosoleku  otsus nr 8, 23.09.2013

 

Hoolekogu koosoleku otsused 2011-2012 õa

Hoolekogu koosoleku otsus nr 1, 19.10.2011

Hoolekogu koosoleku otsus nr 2, 16.11.2011

Hoolekogu koosoleku otsus nr 3, 29.02.2012

Hoolekogu koosoleku otsus nr 4, 11.06.2012

 

Hoolekogu koosoleku otsused 2010-2011 õa

Hoolekogu koosoleku otsus nr 1, 06.10.2010

Hoolekogu koosoleku otsus nr 2, 10.11.2010

Hoolekogu koosoleku otsus nr 3, 05.01.2011

Hoolekogu koosoleku otsus nr 4, 30.03.2011

Hoolekogu koosoleku otsus nr ..., 09.06.2011

 

Hoolekogu koosoleku otsused 2009-2010 õa

Hoolekogu koosoleku otsus 23.09.2009

Hoolekogu koosoleku otsus 12.11.2009

Hoolekogu koosoleku otsus 10.12.2009

Hoolekogu koosoleku otsus 30.03.2010

Päike :)