Küsitlus

Võru Lasteaed Päkapikk lastevanemate rahuloluküsitluse 2016/2017 kokkuvõte

Täname kõiki, kes leidsid aega küsimustikku täita!