Logopeed

2-aastaste laste kõne ja selle arendamine

3-aastaste laste kõne ja selle arendamine

4-aastaste laste kõne ja selle arendamine

5-aastaste laste kõne ja selle arendamine

6-aastaste laste kõne ja selle arendamine

Soovitused lapse lugemise ning kirjutamise esmaste oskuste arendamiseks

 

Häälikute õigeks hääldamiseks on vajalik toonuses ja hästi liikuv artikulatsiooniaparaat.
Alljärgneval lingil mõned ettevalmistavad harjutused häälikuseadeks ja häälikute paremaks hääldamiseks.

Ettevalmistavad harjutused häälikuseadeks