Tutvustus

Lasteaia omapära

Õuesõpe on õppimisviis, mis toetub kogemuslikule õppimisele. Väliskeskkonnas on võimalik
jälgida ilmastikunähtusi, aastaaegade vaheldumisega seotud muutusi looduses, taimede kasvu ja
arengut, erinevate liikide kooselu, inimtegevuse mõju loodusele jne. Õuesõppemetoodikas kuuluvad
kokku õppimine, tervis, liikumine, töökasvatus. Õuesõppe korraldamisel on õpetajatele abiks
Päkapiku loodusrada, õuesõppeklass, muuseumi aed, vitriinid/panipaigad, taimekastid,
õuesõppemapp, erinevad mõõteriistad.
Õuesõppe toetamiseks on moodustatud õuesõppemeeskond, kes planeerib ühiseid tegevusi, üritusi
nii lastele kui personalile.

Lasteaed korraldab heategevuslikku perepäeva Mängumaa.

MTÜ Päkapikulaps algatusel, koostöös personali ja lastevanematega korraldatakse heategevuslikku perepäeva Mängumaa, mille eesmärgiks on liita ja ühendada suurt lasteaiaperet, pakkuda peredele tegusat ja toredat koosolemist. Mängumaal esinevad lasteaia lapsed, kohale on kutsutud külalisesinejaid, tegutseda saab erinevates tegevuskeskustes. Heategevusürituselt saadud tuluga arendatakse laste õpikeskkonda.
 

Koolipiima programm 

Lasteaed on liitunud koolipiima programmiga. Koolipiimatoetuse eesmärgiks on soodustada lasteaialaste ning kooliõpilaste hulgas piima ja piimatoodete tarbimist.
Toetusega saab tutvuda PRIA kodulehel
 

Koolipuuvilja- ja köögivilja programm

Koolidele ja lasteaedadele puu- ja köögivilja jagamise kava eesmärgiks on edendada laste tervislikku toitumist, sealhulgas vähendada ülekaalulisust. Programmi raames jagatakse värsket puu- ja köögivilja, näiteks õuna, porgandit vms vastavalt ettenähtud reeglitele. 
Toetusega saab PRIA kodulehel

Lasteaed kuulub alates 2001. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku ja lähtub oma tegevuses kvaliteetse terviseedenduse põhimõtetest, milleks on: 

 

Alates 2005.a. sügisest oleme vastuvõttev organisatsioon välisvabatahtlikele  noortele Euroopast. 

Noorele vabatahtlikule annab see võimaluse heategevuseks – oma aega ja energiat pühendada headel eesmärkidel, võimaluse eneseteostuseks ja ühistegevuseks, õppida keeli ja õppida mõistma erinevaid kultuure.

Meile annab see võimaluse kasutada täiendavat ressurssi „lisa-abikäte” näol ja avardab meie maailmapilti erinevatest kultuuridest. Vabatahtlikud  Noored on kaasatud rühmade kõikidesse tegevustesse, nad on organiseerinud üritusi nii lastele kui ka personalile, abistanud õppe- ja mänguvahendite valmistamisel, ürituste digitaalsel jäädvustamisel.

 

Nüüdseks oleme vastu võtnud 26 noort vabatahtlikku erinevatest riikidest: Saksamaalt, Hollandist, Bulgaariast, Taanist, Rootsist, Belgiast, Ungarist, Prantsusmaalt, Ukrainast ja Moldovast